top of page

Meine Meister und Schulen sind und waren:

Dies sind alle Haupteinflüsse auf dem Kampfkunstweg von Michu – Daomonk.


Tang Li Long Wudang Gong Fu & Health Academy

Meister des Wudang Pai

(Taijiquan, Taiyi Zhang, Xingyiquan, Bagua Zhang)


An Jian Qiu An Wushu International Wushu School

Meister des Baji quan, Xin Yi quan, Bagua zhang, Sanda..
Jing Lianzhen Leiter Chinasportschule Bern

Meister der Peking Oper

Meister des Shaolinquan, Chi ni, Chi na, Taiji, Bagua...China - Wudangshan

Chen Shixing

Taiji, Bagua, Chi ni, Qi Gong...

Master Yuan

Taiji, Bagua, Chi ni, Qi Gong...Lau Family Hung Gar School Hong Kong

Mark Houghton Leiter Lau Family Hung Gar shool

Meister des Hung Gar Kung Fu

Schüler von Lau Ka Leung

Thassos - Griechenland (Schule)

Christos Stamatiadis

Meister des Wushu
Shaolinsiwusengwenxuexiao

(DengFeng- China)

Shaolinquan

Junger Meister Due


SKEMA Schweiz

Wing Chun, Tai Chi, Pa Kua, Chi Gong, Eskrima

Markus Krähenbühl

Adrian Binggeli


Kickboxing Academy Bern

Kickboxing- Thaiboxing

Calro Pedone
Wushu Zentrum Deisswil (Bern)

Wu Yongmei

Urs Krebs

Nanquan - Shaolinquan

17 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen
bottom of page