top of page

D5 - Bufagong

D5 -0. Info

D5 -1. Genbu

D5 -2. Guobu

D5 -3. Tuibu

D5 -0 Info Bufagong
02:17
D5 -1.1 Grundschritt - Genbu Jibengong
07:48
D5 -1.2 Push - Genbu Jibengong
05:08
D5 -1.3 Diagonale Fäuste - Genbu Bufagong
06:47
D5 -1.4 U-Push - Genbu Jibengong
04:42
D5 -1.5 Haltende Fäuste - Genbu Jibengong
05:27
D5 -1.6 Doppelschlag - Genbu Jibengong
06:51
D5 -2.1 Grundschritt - Guobu -Jibengong
12:33
D5 -2.2 Schwingende Arme - Guobu Bufagong
06:11
D5 -2.4 Hacken - Guobu
06:38
D5 -2.5 Schwinger - Guobu Bufagong
04:32
D5 -2.6 Hacken Ellbogen - Guobu Bufagong
04:17
D5 -2.7 Ellbogen seitlich - Guobu Bufagong
03:53
D5 -2.8 Kombo - Guobu Jibengong
02:38
bottom of page