top of page

D4 - Weidan- Workout, Gong li

D4 -1. Workout

D4 -2. Gong Li - Kraft und Fähigkeitsschulung

D4 2.1 Der Drache wendet sich - Gongli
02:49
D4 -2.2 Der Wachender Drache - GongLi
01:34
D4 -2.4 Die Vase Heben - Gongli
04:39
D4 -2.7 Die Hantel Drehen - Gongli
03:02
D4 -2.8 Gewicht schwingen - Gongli
02:21
D4 -2.9 Das Pferd Streicheln - Gongli
03:14